Våra planer

Alla kattungar är nu tingade!

22 juni fick vi två kattungar från Senna & Armani. 

29 juli fick vi 6 kattungar från Asha & Armani. 

9 aug fick vi 5 kattungar från Beata & Frank.

Nästkommande kullar

Vi planerar att para Asha med Prinsen någon gång under vintern.

Daia hoppas vi på till våren 2021 om vi hittar en lämplig hane till henne.